Визначення соціальної структури і ємКості транспортних районів

Мета завдання: вивчити технологію визначення ємкості транспортних районів і ознайомитися з типовою соціальною структурою району (міста).

Вихідні дані: карта міста з нанесеною на неї транспортною мережею і транспортними районами.

Вказівки до виконання завдання

1. Для кожного студента задати 3-5 ТР, використовуючи матеріали студентів з проектування ТР на плані міста.

2. Згідно з варіантом вибрати з табл. 4.1 значення щільності населення.

Таблиця 4.1 – Значення щільності населення транспортних районів

Транспортний район щільність населення, чол./га
Номер варіанта

Визначити чисельність населення сформованих транспортних районів за формулою

, (4.1)

де – кількість населення і-го транспортного району, чол.;

– щільність населення і-го транспортного району, чол./га;

– житлова площа і-го транспортного району, га.

Житлову площу Визначення соціальної структури і ємКості транспортних районів транспортного району визначаємо за формулою

, (4.2)

де – площа і-го транспортного району, га;

– площа і-го транспортного району, не освоєна мешканцями, га.

3. Згідно з типовою соціальною структурою району (міста) (табл. 4.2) визначити чисельність соціальних груп, які проживають в кожному районі:

, (4.3)

де – чисельність населення певної соціальної групи, чол.;

– коефіцієнт пропорційності для певної соціальної групи, значення беруть з табл. 4.2.

Таблиця 4.2 – Типова соціальна структура міста

№ п/п Група населення Співвідношення від населення міста, % Значення коефіцієнта пропорційності
Самодіяльне населення
1.1 Містоутвірна група
1.1.1 Робітники й службовці основної промисловості 0,19
1.1.2 Будівельники 0,03
1.1.3 Транспортники 0,05
1.1.4 Студенти 0,05
1.2 Обслуговуюча група 0,20
Несамодіяльне населення
2.1 Дорослі утриманці 0,15
2.2 Школярі 0,15
2.3 Дошкільники 0,13
2.4 Інваліди і пенсіонери 0,05

documentazkvebp.html
documentazkvllx.html
documentazkvswf.html
documentazkwagn.html
documentazkwhqv.html
Документ Визначення соціальної структури і ємКості транспортних районів